Strona główna biuletynu

Herb Gminy MiłkowiceZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

więcej...


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłkowice lub na rzecz jej mieszkańców w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

więcej...


 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020 z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. 


Gmina Miłkowice przystępuje do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


 
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie, u inkansenta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miłkowice:
 
98 8669 0001 2032 0320 5929 0007
 
W tytule przelewu proszę wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata". Opłatę prosimy wnosić do 15-go dnia następnego miesiąca.


URZĄD GMINY MIŁKOWICE
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
tel. ( 76 ) 8871-212, 8871-210, 8871-211, 8871-214
fax. 076 8871-213
e-mail. sekretariat@ugmilkowice.net

Kompletny wykaz adresów e-mail znajduje się TUTAJ.


Urząd Gminy Miłkowice czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek

od godz. 7:00 do 15:00
wtorek
od godz. 7:30 do 16:00
piątek
od godz. 7:00 do 14:30

Zachęcamy do odwiedzenia Portalu Gminy Miłkowice znajdującego się pod adresem