Strona główna biuletynu

Herb Gminy Miłkowice

 


OGŁOSZENIE

Dnia 27 lutego 2018r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku Gimnazjum, przy ul. Wojska Polskiego 75A w Miłkowicach odbędzie się zebranie poświęcone gazyfikacji miejscowości Miłkowice i Siedliska. Temat omówi przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

więcej...


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 ROK


ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU GMINY

Od dnia 2 stycznia 2018 r. kasa Urzędu Gminy Miłkowice czynna od godz. 8.00 do 12.30


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) już otwarty!


Zmiana nazw ulic w miejscowości Miłkowice  

Rada Gminy Miłkowice w dniu 28 lipca 2017 r., podjęła uchwałę Nr XXXVII/285/2017 w sprawie zmiany nazwy ulic położonych w miejscowości Miłkowice i dokonała zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego na ulicę Wojska Polskiego oraz nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Radosną.  Powyższa uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 sierpnia br. i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji, tj. 22 sierpnia 2017 r.ZMIANA HARMONAGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GŁUCHOWIC, GRZYMALINA I KOCHLIC


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2017


Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Gminy Miłkowice zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy.

POCZTA ELEKTRONICZNA sekretariat@ugmilkowice.net 

FAX 76 88-71-213


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

więcej...


 
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie, u inkansenta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miłkowice:
 
98 8669 0001 2032 0320 5929 0007
 
W tytule przelewu proszę wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata". Opłatę prosimy wnosić do 15-go dnia następnego miesiąca.


URZĄD GMINY MIŁKOWICE
ul. Wojska Polskiego 71
tel. ( 76 ) 8871-212, 8871-210, 8871-211, 8871-214
fax. 076 8871-213
e-mail. sekretariat@ugmilkowice.net

Kompletny wykaz adresów e-mail znajduje się TUTAJ.


Urząd Gminy Miłkowice czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek

od godz. 7:30 do 15:30
wtorek
od godz. 8:00 do 16:00
 
Kasa Urzędu Gminy Miłkowice czynna od godz. 8.00 do 12.30

Zachęcamy do odwiedzenia Portalu Gminy Miłkowice znajdującego się pod adresem