Łukasz Czubak

Stanowisko
Kierownik Wydziału Zasobów Komunalnych, Opłat i Podatków
E-mail:
lczubak[anty@spam]ugmilkowice.net